ՍԻՐԻՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ

Ծրագրի Պարբերական

ԻՐԻՍ ծրագրի պարբերականը հրապարակվում է տարին 2 անգամ՝ ներկայացնելով նախորդ կես տարվա ընթացքում տեղի ունեցած գորխողությունները և լույս սփռելով ծրագրի հաջողությունների վրա