Home
Home
Home
Home

ԻՐԻՍ ԾՐԱԳԻՐ 

ՍԻՐԻՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ

Մեր մասին

ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության բարձրացում ծրագրի նպատակն է ներդրում ունենալ Ինտեգրացիայի ազգային քաղաքականության մեջ, որն ուղղված է Հայաստանում սիրիահայերի արժանապատիվ կյանքի ապահովմանը՝ ամբողջական պաշտպանության և ինտեգրման միջոցով, հատուկ նպատակ ունենալով բարելավել սիրիահայերի և տեղաբնակների սոցիալական և տնտեսական դիմակայունությունը, ինչպես նաև հզորացնել Հայաստանի տնտեսական աճի  ինստիտուցիոնալ կարողությունները։ 

Ծրագիրը իրականացվում է կոնսորցիումի կողմից, որը բաղկացած է Հայկական կարիտաս Բարեսիրական ՀԿ-ից, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերակցության, Սիրիհայերի հիմնախնդիրների համակարգման կենտրոն ՀԿ-ից, ՓՄՁ համագործակցություն ասոցիացիա ՀԿ-ից և ղեկավարվում է Ավստրիական Կարմիր խաչի կողմից։ Սեյվ դը չիլդրեն-ը հանդիսանում է ծրագրի ասոցացված գործընկեր։

ԻՐԻՍ ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից՝ Սիրիական ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծված ԵՄ Տարածաշրջանային թրաստ ֆոնդի՝ «Մադադ»-ի միջոցով, Ավստրիական զարգացման համագործակցության և Ավստրիական Կարմիր խաչի կողմից։

Մեր մասին

Ինչ ենք մենք անում

 • Տնտեսական ինտեգրացիա
  Սիրիահայերի և տեղացի հայերի համար ստեղծվել է բիզնես ինկուբատորի կազմակերպական կառուցվածք՝ պետական և ոչ-պետական դերակատարների հետ համատեղ; սիրիահայերին ու տեղացի հայերին տրամադրվել է բիզնեսի զարգացման աջակցություն; բիզնեսի ինկուբացիայի կայուն շարունակականության համակարգը խթանվել և ջատագովվել է համապատասխան պետական և ոչպետական դերակատարների շրջանում; սիրիահայերի աշխատանքային հմտությունների ու տեղակայության խթանումը բարելավվել է։
  ԱՎԵԼԻՆ Տնտեսական ինտեգրացիա
 • Բնակարանային աջակցություն
  Ամենախոցելի սիրիահայերին տրամադրվում է ամսական դրամական օժանդակություն, հիմնական շահակիրների հետ ուսումնասիրվել, մշակվել և կատարելագործվել են բնակարանային հարցի երկարաժամկետ լուծման տարբերակները։
  ԱՎԵԼԻՆ Բնակարանային աջակցություն
 • Տեղեկատվություն
  Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների բարելավված հասանելիություն՝ ներառյալ բազմակողմանի տեղեկատվության տրամադրումը, սիրիահայերին և ամենախոցելի տեղացիներին հոգեբանական աջակցության և սոցիալական ծառայությունների տրամադրում:
  ԱՎԵԼԻՆ Տեղեկատվություն
 • Սոցիալական ներառում
  Սիրիահայերի խնդիրներին առնչվող երեխաների, ուսուցիչների, գործընկերների պետական շահակիրների կարողությունների բարելավում՝ հանդուրժողականության հոգեբանական առաջին օգնության դասընթացների միջոցով; սիրիահայերի, տեղացի երեխաների ու երիտասարդների սոցիալական ներառում, ինտեգրում՝ արտադպրոցական համատեղ գործողությունների միջոցով։
  ԱՎԵԼԻՆ Սոցիալական ներառում
ԻՐԻՍ ծրագրային գրասենյակ
Ավստրիական ԿԽ գրասենյակ
Հասցե՝ Ամիրյան 12/2, Երևան 0010, ՀՀ
Էլ․հասցե՝ [email protected]
ԻՐԻՍ բիզնես ինկուբատոր
Հասցե՝ Ամիրյան 12/2, Երևան 0010, ՀՀ
Հեռ.՝ +374 11 47 47 24
Էլ․հասցե՝ [email protected]
Սոցիալ-հոգեբանական աջակցման կենտրոն
Հասցե՝ Իսահակյան 27, Երևան 0009, ՀՀ
Հեռ.՝ +374 60 62 70 70
Էլ․հասցե՝ [email protected]